Общинските съветници от "Продължаваме Промяната - Демократична България" насочват усилията си към привличането на инвестиции в община Смолян

Общинските съветници от

От коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България" силно наблегнаха в предизборната кампания на привличането на инвестиции в община Смолян. Днес, от името на Ивайло Турналиев, общински съветник от групата на "ПП-ДБ", беше входирано предложение за създаване на ново звено за икономическо и демографско развитие.

Предложението предвижда включване на ново звено в общинската администрация, което да е насочено към оптимизиране на усилията за стимулиране на икономическото и демографското развитие на региона.

Предложените приоритети за работата на новото звено включват:

  • Активна работа по привличане на поне едно голямо производствено предприятие, предлагащо трудови възнаграждения по-високи от средните за страната.
  • Промотиране на Община Смолян като подходящо място за заселване на хора, работещи от разстояние.
  • Подпомагане на всякакви иновативни стартиращи бизнеси в общината.

Основната цел е осигуряване на бързо, ефективно и лесно административно обслужване на всеки бизнес в рамките на общината. Новото звено би било надежден медиатор за бизнеса, гарантирайки ефективно и срочно взаимодействие с общинската администрация.

Във време, когато икономическото развитие е от съществено значение, Коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България" - Смолян се ангажира да работи в тясно сътрудничество с обществото и бизнес общността, за да постигне напредък в община Смолян. 1 2

Върни се горе