Общински съветник от групата на ПП-ДБ предложи създаването на комисия за изграждане на градски парк

Ивайло Турналиев, общински съветник от групата на ПП-ДБ, в началото на месец януари внесе предложение за решение за създаване на временна комисия към Общински съвет-Смолян, която да разгледа възможности за изграждане на градски парк в град Смолян. Предложението е включено в дневния ред на заседанието на Общинския съвет Смолян, насрочено за 09.02.2024 г.

Град Смолян, намиращ се в сърцето на Родопа планина, изпитва значителен дефицит в устройството на обществено ползвани площи. Липсата на обособен и благоустроен градски парк оставя жителите и гостите на града лишени от възможности за отдих в рамките на града. Това е от особена важност за различни групи, включително деца, майки с бебета, възрастни хора и лица с двигателни затруднения.

Предложението на общинския съветник е насочено към постигане на няколко цели, сред които са:

  • Поставянето на вниманието на кмета на общината и общинска администрация, както конкретна цел, която евентуално да припознаят, изграждането на нов, благоустроен, достъпен и атрактивен градски парк на гр. Смолян
  • Събиране и обобщаване от евентуална създадена комисия на становищата на водещи местни специалисти относно подходяща локация на бъдещият градски парк. (включително повече от един при възможност.)
  • Координация между становищата на специалистите и администрацията, отговорна за общинската собственост, с цел избор на една или повече локации, които са eдновременно подходящи за начинанието и с терени преобладаващо общинска собственост.
  • Събиране и обобщаване на конкретни идеи и предложения относно организацията и устройството на бъдещия парк.
  • Подготвяне на обозрим срок на заключителен и препоръчителен документ, които да бъде предоставен на кмета на общината и общинската администрация, от който те свободно да могат да се ползват при организацията на оперативната дейност по изграждането на парка или парковете.

Създаването на временна комисия е предложено с цел значително да се подпомогне начинанието и да се постигнат целите за устройство на градски парк.

Въпреки, че тези по-скоро оперативни задачи стоят в прерогативите на кмета и неговата администрация, считам че Общинския съвет може чрез създаване на временна комисия, да поеме инициатива и значително да подпомогне начинанието” посочва Ивайло Турналиев във внесеното предложение за решение.

Предложението предстои да бъде гласувано на следващото заседание на Общински съвет-Смолян.

Върни се горе