Бюджет 2024 приет! Какво е предвидено за област Смолян в него?

Бюджет 2024 приет! Какво е предвидено за област Смолян в него?

В област Смолян влизат 115 млн. лв. по пера „проекти за общини“ и „директно финансиране на стратегически проекти“ в бюджет 2024!

Скоростно трасе Пловдив – Смолян, „трета лента“, срутище Тикале, основен ремонт Смолян - Рудозем, ремонт на критична инфраструктура и много други важни за развитието на областта ни, можете да намерите в официален документ към Закона за държавния бюджет 2024 (и в края на статията).

Освен стратегически за областта ни проекти, беше създаден фонд от над 1 млрд. лв. за общински проекти!  

 • Какво ще получи всяка община от нашата област?
 • Как беше отпуснато финансирането?
 • Можете ли да възразите срещу проектите, предвидени за вашата община или да добавите нови?

От “Продължаваме Промяната – Демократична България” подготвихме този текст, за да обясним прозрачно целия процес по изготвяне на двата списъка с проекти – стратегически и общински.

Какво ще получи всяка община?

Всяка община ще получи това, което е поискала и за което има готовност! Дейните общини, които имат проектна готовност ще имат повече. Списък на всички проекти по общини можете да откриете най-долу. 

Как беше отпуснато финансирането за общините?

Министерство на финансите заложи фонд от над 1 млрд. лв за финансиране на общински проекти. За да избягаме от порочната практика на разделяне на общините на „наши“ и „ваши“, заложихме ясни правила за всички общини: 

-Общината да определи кое е важно за населението. Министър или депутати НЯМАТ право да разместват подадените от общината приоритети.

-Общината може да подаде проекти, за които си е свършила работата и вече има нужните документи. Стимулираме трудолюбието – кметовете, които работят, имат повече за подаване. Кметове, които не работят, нямат проектна готовност и нямат какво да подадат. 

-За да има за всички, общините имат лимит, определен от обем население и категорията на съответната община. По-малките общини имат по-малък лимит (6 млн. лв.). По-големите общини имат по-голям лимит (50 млн. лв. – 100 млн. лв.). 

Подадените проекти от общините до министерство на финансите са публични и видими за всички граждани, като част от Закона за държавния бюджет.

Може ли да възразите срещу проектите или да добавите нов? 

Гражданите са гласували за кмет и общински съветници. Всеки гражданин има правото да комуникира със съответния кмет и да ИЗИСКВА от него/нея да си свърши работата и да добави желани от гражданите проекти. САМО общината обаче може да прави промени и да избира приоритетните проекти, които да достигнат до съответните министерства. 

Ако не ви харесва това, което виждате, кой носи отговорност и към кого трябва да се обърнете? 

Когато става въпрос за списъка с проекти по общини, следва да се обърнете към съответния кмет и общински съвет.

Когато става въпрос за списъка с приоритетни проекти от републиканска пътна мрежа следва да се обърнете към Министерство на Финанси (МФ), Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). Двете министерства са достъпни през народните представители от областта.   

“Продължаваме Промяната – Демократична България” в лицето на Михал Камбарев успя да подсигури присъствието на всички важни за областта проекти от републиканска пътна мрежа в бюджет 2024! В процесът на разговори с министерствата, бяха проведени и няколко срещи в широк формат между министри и всички народни представители от област Смолян – Михал Камбарев (ППДБ), Хайри Садъков (ДПС), Анджей Джандев (ДПС), Красимир Събев (ГЕРБ) за постигане на добри резултати за областта ни.

От ПП-ДБ сме щастливи, че продължаваме да работим по приоритети, за които преди 2 години бяхме подигравани (като скоростното трасе Пловдив – Смолян), а сега биват припознати като приоритетни и важни от всички партии.

Списък на проектите които ще получат финансиране в бюджет 2024 за област Смолян: 

Стратегически проекти от републиканска пътна мрежа: (отговорност – ресорни министерства (МФ и МРРБ) през Народните представители) 

 1. Проектиране на Скоростен път "Пловдив-Смолян-ГКПП Рудозем" с габарит Г23,50 и индикативна дължина 100 км – 2 592 000 лв.
 2. Изработване на ТП за изграждане на трета лента на път II-86 „Асеновград – Смолян“, в участъци от км 68+800 до км 73+650, от км 80+800 до км 86+100 и от км 90+530 до км 94+300 – 140 000 лв
 3. Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-868 "Рудозем - Смолян" от км 0+000 до км 20+175 и от км 20+285 до км 22+424 – 9 млн лв 
 4. Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) по три обособени позиции: 1 224 800 лв

ОП № 1: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-197 „Борино – Тешел – Девин“ в участъците от км 78+130 до км 78+500 и от км 85+890 до км 86+010;

ОП № 2: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин“ в участъците при км 27+325, от км 27+577 до км 27+587, от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 57+577, от км 47+140 до км 47+150, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365; 

ОП № 3: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-864 „(Чепеларе – Соколовци) – Пампорово – Стойките“ в участъците от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710

5.Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-866 „Смолян - Стойките - Широка Лъка - Девин“ при км 27+325, в участъка от км 28+480 до км 28+510 и в участъка от км 41+910 до км 41+950 - ППР+СМР – 508 000 лв

6.Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-864 „(Чепеларе – Соколовци) – Пампорово – Стойките“ в участъците от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710 - ППР+СМР - 500 600 лв

7.Извършване на проучвателно - проектантски работи по две обособени позиции: 180 000 лв

ОП № 1: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път II – 86 „Рудозем – граница Гърция“, в участъка от км 135+483 до км 145+503;

ОП № 2: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-8681 „Рудозем – Смилян“ в участъка от км 0+219 до км 8+650.

8.Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-197 „Борино – Тешел – Девин“ в участъците от км 78+130 до км 78+500 и от км 85+890 до км 86+010 – СН – 126 700 лв

9.Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-8683 „(Рудозем Смолян) - Чокманово - Смилян - Кошница - Могилица - Арда - Горна Арда“ участъка от км 18+745 до км 18+775“ – 100 000 лв

10.Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин“ в участъците от км 27+577 до км 27+587, от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 57+577, от км 47+140 до км 47+150, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365 – СН – 41 000 лв

11.Изработване на ТП за изграждане на тунел от км 126+600 до км 126+750 на път II-86 "Средногорци - Рудозем"36 000 лв

12.Укрепителна стена на общински път към с. Страшимир, в участъка при км 1+500, в обхвата на свлачище № SML 11.69759-01, община Златоград - ИГП – трансфер – 26 000 лв

13.Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-864 „(Чепеларе – Соколовци) – Пампорово – Стойките“ в участъците от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710 – СН – 19 500 лв

Списък с общински проекти подадени от общини към Министерство на финансите: (отговорност – съответната община, която е решила, че приоритетите са както следва) 

Възможно е отделни проекти да отпаднат, ако не са подадени според изисквания или не отговарят на условията за финансиране от общинския фонд!!! 

БАНИТЕ:

обща стойност – 6 000 000 лв

 1. Реконструкция на съществуващ общински път  SML3003/III-8611,Загражден-Давидково/-Босилково-мах.Катраница-/ SML3007/ от км 0+000 до км 5+614,45 -  II-етап“ – 2 347 000 лв
 2. РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА Народно читалище "Просвета- 1947" в УПИ IV-читалище, кв.112 по плана на с.Баните, общ.Баните – 1 305 000 
 3. ИЗГРАЖДАНЕ НА "АТРАКТИВЕН МАРШРУТ ЗА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ - АЛЕЯ  ОТ С.БАНИТЕ ДО ЯЗОВИРНАТА СТЕНА НА МВЕЦ БАНИТЕ"-II-ри етап, Подобект: участък от  км.0+840 до км.1+492,59 – 913 900 лв
 4. Изграждане на улица и транспортен подход към Пречиствателна станция за отпадни води в с. Баните- Първи етап – 600 500 лв
 5. Почистване и укрепване с подпорна стена коритото на река Малка Арда в кв. 36 по регулационния план на с. Малка Арда, община Баните, област Смолян – 248 900 лв
 6. Вътрешна водопроводна мрежа с. Оряховец – 238 300 лв
 7. Подпорна стена под общински  път SML 1008 III-8632, в участък от км. 4+300 до км.4+400, Община Баните, област Смолян – 178 300 лв
 8. СПОРТЕН КОМПЛЕКС С.ОРЯХОВЕЦ, ПОДОБЕКТ ИГРИЩА И ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА В УПИ I-СПОРТ В  КВ.129 ПО ПЛАНА НА С. БАНИТЕ-ОРЯХОВЕЦ – 95 000 лв
 9. Обновяване на парково пространство в с. Оряховец – 73 100 лв

БОРИНО:

обща стойност – 6 000 000 лв

 1. "Реконструкция на общински път SML 1032 от път SML 1031 - Тешел - Буйново до с.Ягодина от км.0+000 до км.2+240 общ.Борино обл.Смолян" – 3 104 900 лв
 2. Подмяна на етернитови тръби АС Ф110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с.Буйново, общ.Борино, обл.Смолян с тръби PE-HD Ф-110 – 1 578 100 лв
 3. Реконструкция на напорен водопровод от ПС "Караджа дере" до ОШ1 от външния водопровод за с.Боринообщ.Борино, обл.Смолян – 877 000 лв
 4. Изграждане на парково пространство от о.т.139 до о.т.160 по плана на с.Борино, общ.Борино – 440 000 лв

ДЕВИН:

обща стойност – 10 000 000 лв

 1. "Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения на с. Беден", общ. ДЕВИН, обл. Смолян – 3 571 700
 2. "Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения с.Осиково", общ. ДЕВИН, обл. Смолян – 1 803 000 лв
 3. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА КВ. НАСТАН, ГР. ДЕВИН - Етап 2 - Улица Лиляна Димитрова от кръстовището до о.т. 1086 и мостово съоръжение в долният участък до новото преминаване през дерето до жилищния блок – 1 723 800 лв
 4. "Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения с. Михалково , община Девин", общ. ДЕВИН, обл. Смолян – 1 223 300 лв
 5. Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Гьоврен, общ. Девин“ – от о.т.38, през о.т.90А, о.т.83, о.т.83В до о.т.103А с дължина 131,33м – 627 300 лв
 6. РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СПОРТНА ПЛОЩАДКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ НЕЯ В УПИ I – спортна площадка и обсл.сграда, кв -155 кад  идент - 20465.502.25 гр. ДЕВИН, общ. ДЕВИН, обл. СМОЛЯН – 594 200 лв
 7. „Основен ремонт на част от улици "Шина Андреева", "Равня", "Шипка" и "Слави Кацаров" и прилежащата им инфраструктура, гр. Девин“ „Етап 2 – ул. „Шипка“ от о.т. 490 през о.т. 507, о.т. 508, о.т. 509 до о.т. 1489“ – 515 900 лв

ДОСПАТ:

обща стойност – 10 000 000 лв

 1. Реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат – 4 437 800 лв
 2. Рехабилитация на общински път SML 2083/II-37/Барутин – Чавдар – 2 983 400 лв
 3. Изграждане на улица "Крайбрежна" , Доспат - 1 -ви етап – 2 578 900 лв

ЗЛАТОГРАД:

обща стойност – 10 000 000 лв

 1. Интегрирано използване на термо-минералните води натрупани в геотермалната система – Ерма река Елидже – 6 562 000 лв
 2. Подобект “Външен водопровод“ от обект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград" – 2 518 300 лв
 3. Основен ремонт на улична мрежа в гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" от УПИ I-производствени и складови дейности, през о.т.11 до о.т.49 (мост при старата воденица) - I-ви етап – 2 021 500 лв
 4. Изграждане на Общински кооперативен пазар, УПИ XIII – ПАРК и обществено обслужване, кв. 46, гр. Златоград – 1 748 000 лв
 5. Благоустрояване и изграждане на парк в град Златоград“ – 645 800 лв
 6. Основен ремонт на улица "Хан Аспарух" от о.т.522, през о.т.835 към о.т.836 по ПУП на град Златоград – 312 000 лв
 7. Благоустрояване на улица "Освобождение" гр. Златоград, от о.т.460 до о.т.418 – 293 100 лв
 8. Основен ремонт на улица "Прогрес" - от о.т.821 до о.т.908 по ПУП на град Златоград – 276 300 лв
 9. Основен ремонт на улица "Косора" от о.т.818, през о.т.784 до о.т.779 и участък от о.т.784, през о.т.785 към о.т.788, по ПУП на град Златоград – 196 900 лв
 10. Благоустрояване на улица "Славей" гр. Златоград, от о.т.419 към о.т.801, о.т.804 до о.т.807 – 191 800 лв
 11. Основен ремонт на улица "Ангел Киряков" от о.т.500 до о.т.509 по ПУП на град Златоград – 130 500 лв
 12. Основен ремонт на ул. "Проф. д-р Асен Шопов" от о.т.866 до о.т.557 по ПУП на гр. Златоград – 104 000 лв

МАДАН:

обща стойност – 13 120 200 лв

 1. Рехабилитация на път "шаренска - Крайна - Върба, на територията на община Мадан – 2 916 800 лв
 2. Изпълнение на обект/строеж: "Нова клетка за отпадъци в регионално депо за твърди битови отпадъци, гр. Мадан, обслужващо общините Мадан, Златоград и Неделино – 2 806 800 лв
 3. "Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство" на обект/строеж: "Реконструкция на участък от път SML 2133/ Печинско - Петров дол/ на територията на Община Мадан" – 2 277 400 лв
 4. Ремонт и реконструкция на сграда, находяща се в УПИ ХII-25 - детско заведение в кв. 8 по ПРЗ на гр. Мадан - корпус към СУ "Отец Паисий"-гр. Мадан, община Мадан, област Смлян – 2 218 600 лв
 5. Доизграждане на канализационна мрежа, захранваща главен и довеждащи колектори към ПСОВ Мадан и съпътстващи обекти в гр.Мадан – 2 078 700 лв
 6. Рехабилитация на общински път (SML3150-Пийвица-чукара-SML2133), гр. Мадан, общ. Мадан, от км. 0+350 до км. 5+380. – 822 000 лв

НЕДЕЛИНО:

обща стойност – 10 000 000 лв

 1. ”РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3181, УЧАСТЪК ОТ РАЗКЛОН ЗА С. ИЗГРЕВ ДО С. ЕЛЕНКА С ГАБАРИТ - Г8, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО” – 3 445 800 лв
 2. ”Реконструкция на общински път SML 1171 от път III-8652 - с. Средец - с. Бурево - с. Гърнати - с. Марамати, Община Неделино” ПОДОБЕКТ - ЕТАП : „Общински път SML 1171 от път III-8652 - с. Средец – 2 500 000 лв
 3. ”РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО" – 2 030 900 лв
 4. „Ремонт и реконструкция на водоснабдителна мрежа на Община Неделино чрез реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на р. Оваджик до НР 100м3 за с. Изгрев и с. Еленка, общ. Неделино, ремонт на ПС и водохващане – 833 300 лв
 5. ”ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖ ЗА ГЕОТЕРМАЛНИ И МИНЕРАЛНИ ВОДИ" – 506 100 лв
 6. ”РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДА С КУЛТУРНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1938", ГР.НЕДЕЛИНО” II-ЕТАП – 409 600 лв
 7. ”ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" – 274 300 лв

РУДОЗЕМ:

обща стойност – 9 940 000 лв

 1. Вътрешна водопроводна мрежа с.Чепинци- лот 10 – 2 543 200 лв Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др. – 2 337 600 лв
 2. „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“ – 1 807 900 лв "Реконструкция на улична мрежа на с.Елховец, общ.Рудозем", подобект ул.Байкушевска – 1 470 400 лв Благоустрояване на централна градска част град Рудозем, лот 1, зона 5 – 975 000 лв
 3. Парково пространство в УПИ IX, кв. 39, гр. Рудозем – 555 800 лв Реконструкция на улица от ПТ 42 с.Равнината – 250 100 лв

СМОЛЯН:

обща стойност – 5 286 700 лв

 1. Разширение на гробищен парк- кв.Райково, гр.Смолян в УПИ XIII-375,386-за разширение на гробищен парк, кв.79, кв.Райково, гр.Смолян – 2 740 400 лв.
 2. Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Долно Влахово – 2 055 800 лв
 3. Инвестиционно проектиране на улици в с. Момчиловци, общ. Смолян – 300 000 лв
 4. Инвестиционно проектиране на улица с.Габрица - от републиканска пътна мрежа до с.Габрица – 64 000 лв Инвестиционно проектиране на улица с.Долно Фатово - от републиканска пътна мрежа до с.Долно Фатово – 42 000 лв
 5. Инвестиционно проектиране на улица с.Полковник Серафимово - улицата свързваща махала Костовска и махала Згуровска – 34 000 лв
 6. Инвестиционно проектиране на улица с. Горно Фатово - от републиканска пътна мрежа до .Горно Фатово – 22 500 лв
 7. Инвестиционно проектиране на улица с.Чокманово - улицата от републиканска пътна мрежа до махала Пильовска – 14 000 лв
 8. Инвестиционно проектиране на улица с.Чокманово - улицата от републиканска пътна мрежа до Читалище – 14 000 лв

ЧЕПЕЛАРЕ:

обща стойност – 14 999 900 лв

 1. Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група Орехово - Малево - Хвойна – Павелско – 7 598 000 лв
 2. Реконструкция на ул. "Христо Ботев", гр. Чепеларе – 3 400 000 лв
 3. Реконструкция на улица "Панорама" и улица "Преспа" гр. Чепеларе – 1 400 000 лв
 4. Реконструкция на ул. "Ручей" от км.0+000 до км.0+195 - гр. Чепеларе – 1 338 000 лв
 5. Обновяване на централен градски парк с площад в УПИ VII-Централен градски парк с пешеходна алея в гр.Чепеларе – 1 263 900 лв
Върни се горе