Предложенията на общинските съветници от ПП-ДБ за промяна в правилника бяха отхвърлени от ГЕРБ, ДПС и КРОС

Предложенията на общинските съветници от ПП-ДБ за промяна в правилника бяха отхвърлени от ГЕРБ, ДПС и КРОС

На последната сесия на Общински съвет-Смолян, важна точка беше разглеждането на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. Общинският съветник от ПП-ДБ, Емил Келешев, сподели разочарованието си от начина, по който бяха отхвърлени неговите предложения за подобряване на прозрачността и отчетността в работата на съвета.

„Като член на комисията, която работи по промяната на правилника, предложих два текста, насочени към увеличаване на прозрачността в работата на съвета и предоставяне на повече информация за финансовото състояние на общината към края на всеки месец“ обясни Келешев. „Те първо намериха подкрепа в комисията, но на последното й заседание в мое отсъствие, те са отпаднали с любезното съдействие на представителите на ГЕРБ, КРОС и ДПС.“

В залата Келешев отново внесе предложенията, но те не срещнаха подкрепа. „Нито един колега от групите на ГЕРБ, ДПС и КРОС не ги подкрепи, но за сметка на това тройната коалиция не се поколеба да приеме повишението на възнагражденията на председателите на комисии и да намали времето ни за подготовка за заседанията на Общински съвет.“

Келешев изрази сериозни опасения относно качеството на приетия правилник: „Това ще остане в историята като най-слабия и най-непрозрачен правилник за дейността и организацията на общински съвет. Въпреки предупреждението на нашата група, че в него останаха текстове, които дори противоречат на закона, той отново беше приет.“

Предложенията на Емил Келешев включваха следните текстове:

  1. В началото на всяко тримесечие кметът на общината представя на Общински съвет информация за планираните за периода обществени поръчки и представя в 3-дневен срок решението си за всяка открита обществена поръчка.

  2. За всяко редовно заседание на съвета, Кметът на общината внася в ОбС справка за неразплатените разходи, просрочени задължения и поети ангажименти към края на предходния месец, както и списък на разходите за материали, външни услуги, граждански договори, капиталови разходи за предходния месец.

„Това е удар върху прозрачността и ефективността на работата на Общинския съвет,“ заключи Келешев.

Върни се горе